music for film

EKSPONERT/EXPOSED (short)

Directed by Anna Fredrikke Bjerke

Written by Vilde Moberg

Produced by Anna Fredrikke Bjerke & Vilde Moberg


Music: Anna Berg

Musicians: Rattlebelles (Ylva Bråten Rian & Nora Sjøgren )

Music Mastering: Mats Claesson